Αρχική Σελίδα / Κοινοτικό Συμβούλιο
Print this page
Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λετύμπου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
 
Ονοματεπώνυμο: Κώστας Χατζησολωμού (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99814149
   
Ονοματεπώνυμο: Πανίκος Μ. Ζαχαρία (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99620931
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Ευέλθοντος
Τηλέφωνο: 99684818
   
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 99465807
   
Ονοματεπώνυμο: Κλείτος Κούσπος
Τηλέφωνο: 99611832
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Νεοφύτου
Τηλέφωνο: 99742402
   
Ονοματεπώνυμο: Βάκης Βάκη
Τηλέφωνο: 99471523

 

 
Επικοινωνία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΕΤΥΜΠΟΥ
Λεωφ. Ελλάδος 44
8546, Λετύμπου
Τηλ : 26642315 - 99814149
Φαξ: 26642639
letympoy@cytanet.com.cy

 

Designed & Developed by NETinfo Plc