Αρχική Σελίδα / Πολιτιστικά
Print this page
Πολιτιστικά

Το 2002, μια ομάδα αποδήμων προχώρησαν στην ίδρυση του «Συνδέσμου Αποδήμων Λετύμπου, Επαρχίας Λευκωσίας». Η εγγραφή του Συνδέσμου από τον έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων έγινε στις 9 Ιανουαρίου 2003 με αριθμό Μητρώου 2530. Πρωταρχικό τους στόχο έθεσαν την ανάπτυξη του χωριού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζεται από τα παρακάτω άτομα:

Πρόεδρος: Ελισάβετ Νικολάου (τηλ.99550266) 
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ιορδάνους
Γενικός Γραμματέας: Γiώργος Πάπουτσος
Ταμίας: Αντρούλα Χριστοδούλου
Μέλη: Χαρίλαος Χαρίτου
Κυριάκος Πιττάκας
Ανδρέας Λαμπριανίδης
Μάριος Αντωνιάδης
Κυριάκος Στυλιανίδης

Σκοποί και επιδιώξεις του Συνδέσμου είναι:

α) Ο συντονισμός των προσπαθειών και της δραστηριότητας των Λετυμπιωτών σε όλο τον κόσμο και διαφώτισή τους. β) Η ενημέρωση τους για την κατάσταση στη γενέτειρά τους και γενικότερα στην Κύπρο. γ) Η ενημέρωση τους για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στον κοινό αγώνα για την πρόοδο της Λετύμπου και γενικότερα της Κύπρου. δ) Η ενδυνάμωση και σύσφιξη των δεσμών των αποδήμων Λετύμπου με το χωριό τους και την Κύπρο. ε) Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των αποδήμων Λετυμπιωτών σ’ όλο τον κόσμο. στ) Η συνεργασία με άλλους Συνδέσμους Αποδήμων στη Κύπρο και το εξωτερικό. ζ) Η προώθηση αναπτυξιακών, πολιτιστικών και κοινωνικών έργων για πρόοδο και ευημερία της Λετύμπου και καταπολέμηση της αστυφιλίας. η) Η διοργάνωση εκδηλώσεων στη Λετύμπου σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο και άλλων εκδηλώσεων εκτός της Κοινότητας. θ) Η διάσωση και διατήρηση των ηθών και εθίμων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. ι) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. ια) Η έκδοση ενημερωτικών και άλλων διαφωτιστικών δελτίων ή εκδόσεων για προβολή του χωριού, ενημέρωση των αποδήμων για τα προβλήματα και τα νέα του χωριού, προβολή των θεμάτων που απασχολούν το χωριό και τους αποδήμους Λετυμπιώτες. ιβ) Ο Σύνδεσμος επιδιώκει όλα τα πιο πάνω μέσα στα πλαίσια των καθορισμένων νόμων και μακριά από κάθε κομματική ή πολιτική τοποθέτηση.

Βασικός στόχος και μέλημα του Συνδέσμου Αποδήμου από της ιδρύσεως του, όπως προαναφέρθηκε, είναι η ανάπτυξη του χωριού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Στα πλαίσια της υλοποίησης του στόχου αυτού, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων, έχει ήδη πετύχει τα ακόλουθα:

α) την προώθηση, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο, του αναπτυξιακού έργου που αφορά τη διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και την ανέγερση κοινοτικών κτιρίων, όπως Κοινοτικό Ιατρείο, γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου, Αίθουσα Εκδηλώσεων. Το ίδιο έργο περιλαμβάνει και τη συντήρηση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου αλλά και την μετατροπή δυο αιθουσών του σε εκθεσιακούς χώρους.

β) την αποκατάσταση του πέτρινου περιτειχίσματος της ιστορικής εκκλησίας του Αγίου Κηρύκου από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

γ) την προώθηση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΤΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑ» που εντάσσεται στο διασυνοριακό πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ και έχει θέσει ως στόχους:

  1. την ανάδειξη και προβολή της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης και της εκκλησιαστικής κληρονομιάς, μέσω της νέας τεχνολογίας
  2. την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικού πλούτου της περιοχής
  3. τη διεθνή προβολή και αναγνώριση, τόσο της κοινότητας, όσο και της γύρω περιοχής
  4. την προσέλκυση εξειδικευμένου θρησκευτικού τουρισμού
  5. την πολιτιστική αναβάθμιση και οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας και γενικά της περιοχής

δ) την έναρξη μελέτης όλων των θρησκευτικών μνημείων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων

ε) τη διοργάνωση πάνω σε μόνιμη βάση του ετήσιου «Φεστιβάλ Ρεσιού» σε συνεργασία πάντοτε με το Κοινοτικό Συμβούλιο. Η καθιέρωση του Φεστιβάλ θα συμβάλλει χωρίς αμφιβολία στη διάσωση και διατήρηση των ηθών και εθίμων, καθώς και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

στ) τη διοργάνωση πάνω σε μόνιμη βάση των πασχαλινών παιγνιδιών.

Πηγές:

Καταστατικόν Συνδέσμου Αποδήμων Λετύμπου Επαρχίας Λευκωσίας

Ομιλία Προέδρου Συνδέσμου Αποδήμων, «Φεστιβάλ Ρεσιού» Λετύμπου, 21 Ιουλίου 2007

 
Επικοινωνία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΕΤΥΜΠΟΥ
Λεωφ. Ελλάδος 44
8546, Λετύμπου
Τηλ : 26642315 - 99814149
Φαξ: 26642639
letympoy@cytanet.com.cy

 

Designed & Developed by NETinfo Plc